Tragedia de caldesa

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,49 KB

 

 2.5. ISABEL DE VILLENA: Nasqué a València com a filla de l'escriptor castellà Enrique de Villena, va ser acollida a la cort de María de Castella. Fou elegida abadessa del convent de la Trinitat de València. Fou una dona culta, autora d'una única obra, Vita Christi, escrita per a la instrucció de les monges del seu convent. Encara que Vita Christi,relata la vida de Jesucrist, el paper principal correspon a la Mare de Déu i, en general, l'obra atorga un gran protagonisme a les dones que envoltaren la vida de Jesús. Comença amb el naixement de María i s'acaba amb l'ascensió de la Verge al cel. La crítica literària ha interpretat aquesta reivindicació dels valors de la dona en Vita Christi, a més del fet que era una obra destinada a les monges. Aquest corrent misogin, que atacava de forma sistemàtica les dones, era conseqüència del paper marginal que tenia la dona en la societat, i s'havia nodrit dels sermons religiosos que atribuïen a les dones tota mena de pecats. En l'estil del Vita Christi, destaca la naturalitat i la senzillesa d'un discurs entenedor, molt allunyat del retoricisme de la valenciana prosa. La prosa d'Isabel de Villena descriu detalladament escenes quotidianes amb molta afectivitat, per la qual cosa fa servir diminutius abundants i expressions afectuoses adreçadés als infants. També trobem escenes de gran dramatisme emocional i descripcions solemnes del protocol de les cerimònies religioses.


 2.6. Joan ROÍS DE CORELLA: Nascut probablement a Gandia, pertanyia a una família noble que mantenia relacions estretes amb la del poeta Ausiàs Març. Com a primogènit, era destinat als estudis militars, seguí els religiosos, adquerí una sòlida formació humanística i arribà a ser <<mestre en teologia>>. Visqué diverses relacions amoroses, que són reflectides en la seua obra. En l'obra de Rosís de Corella influïren autors clàssics com Ovidi, Sèneca o Virgili, i italians com Boccaccio, fet que anuncia l'esperit del Renaixement. Tingué una relació intensa amb altres escriptors i participà en les tertúlies que organitzava Berenguer. La diversitat temàtica de la prosa de Corella, la classifiquem en grups:
-Tema amorós: La Tragèdia de Caldesa, relata els amors de Corella amb una dona a qui diu Caldesa, la traïcio d'aquesta i els sentiments contrariats del poeta.-Tema religiós: La vida de la gloriosa Santa Anna narra amb gran detall la biografia de la mare de la Verge María. La Història de la gloriosa Santa Magdalena, és una glossa dels textos evangèlics amb un llenguatge molt retòric. La Història de Josef, fill del gran patriarca Jacob amplifica els capítols del Gènesi que expliquen la vida de Josep.-Tema mitològic: La Història de Leànder i Heró és una història d'amor impossible inspirada en una obra d'Ovidi. La Història de Jason i Medea és una carta en què Medea conta la seua història a les dones amb intenció moralitzadora.-Obres de circumstàncies: El Triomf de les dones defensa el gènere femení. El Parlament en casa de Berenguer Mercader descriu una vetlada literària sobre mitologia en la tertúlia habitual.L'estil de la prosa de Corella és culte i retòric, empra llatinisme lèxics i la sintaxi segueix l'ordre llatí. Aquest nou estil llatinitzant, fou anomenat valenciana prosa. L'obra tingué un ressò escàs i no hi hagué continuadors dels seus intents d'aproximació al Renaixement. Aquest fet s'explica perquè el destinatari de la seua literatura era l'aristocràcia, vivia una castellanització progressiva i que abandonà la llengua pròpia davant el prestigi de la literatura castellana.

Entradas relacionadas: