De la tragèdia romàntica al drama realista

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,01 KB

 
La poesiaXIX: caracter Romàntic (emocions,afectes de l'individu, els ideals a partir d'aquest genere lit. Es comença a recuperar la literatura del catala, els escriptors triaren aquest genere x els jocs florals, i les idees romantiquessobre les llengües maternes.Tematica:1.Exaltació nacional(romanticisme i reinaxença exalcen els valors nacionals de cada país),2.La reivindicació de la llengua catalana(la reivindiken x motis sentimentals,estèticsi històrics)3.El paisatge (projecció dels sentiments de l'autor).4.Mitificació de la vida al camp( la societat rural representa la tradició catalana i sentit de llibertat)5.La poesia popular de tradició oral. Els subgeneres poètics: 1.Romanç històric: composició narrativa k explica les aventures d'un heroi, versos heptasil·labs 2.La canço: caract x la sencillesa tracta sentiments de l'esser huma pero pot explicar una història amb intenció de provocar emocions 3.L'oda (composició de to elevat sobre assumptes importants. JACINT VERDAGUER: trets princip: 1 varietat temàtica,2.Riquesa lingüística, 3.Capacitat imaginativa,carac. De la seva obra (romantiques): (temperament idealista,atracció per la natura,concepció ROMàntica de la poesia, nacionalisme,enyoradís de mena (sent.Nostalgia).El teatre XIX: llibertat es manifesta en els trets següents: desaparició entre les fronteres dels generes dramatics, barreja de la prosa i el vers, rebuig de les tres unitats clasiques, major varietat de situacions i personatges. El drama ROMàntic: caract. L'amor(passió absoluta final tràgic), l'heroi(prota individu enfrontat a un poder injust, contra el k lluita, vida desgraciada i destí tràgic), capacitat emotiva ( conjunt de recursos pero a conmoure sensibilitat del públic). La tragedia ROMàntica (mar i cel), caract:argument històric sense intenció patriòtica(acció transcorre temps pasat, real o imaginat), idealització dels personatges(que entren en conflictes amb la realitat), figura de l'heroi de destí tràgic, innovació de l'us del vers (decasil. Blanc). El drama realista(Terra Baixa) trets realistes: (problemes socials, personatges estrets de la realitat, us de la prosa i la lleng.Col·lokial,elements ROMàntics(visió idealitzada món personat.Representen idees,conflictes passionals. Àngel Guimerá: represnt. Plenitud del teatre de la reinaxença renova el teatre ROMàntic amb la creació de la tragedia ROMàntica i drama realista. Narrativa: els problemes narrativa catalana: manca tradició narrativa, manca llengua unificada (arcaizantso col·loquial), autors no professional, poc public lector i manca d'editorials x al catala. Subgeneres: Novela històrica(romanticisme): l'Orfeneta de Menargues, d'antoní bufarul: carct.Trama situa Març històric real,el costumisme reflectit en descripcions de costum rurals,vestits, les convencions de la novela del folletó (x desenv. La trama), el patriotisme( exaltació moments significtius de l'historia). Narrativa costumista (romanticisme): quadre de costums( peces breus de la prosa costumista), caract: predomini de la descripció, llenguatge col·loquial, proposit documental, finalitat moralitzadora.Novela Realista-naturalista: trets novela realista: observació imparcial de la realitat,versemblança,psicologia complexa dels personatges, valor documental,novela burguesa(narra els seus problemes) Naturalisme:rebutgen el determinisme,creu en voluntat humana.Narcís Oller es el creador novela catalan moderna : Primera(oller conrea el genre de la lit. Culta influenciat x costumisme i romanticisme), Segona: Model narratiu realista-naturalista.Temes: industrialització, tensió entre el camp i la ciutat, inadaptació de l'individu dins d'una nova societat,seguiment d'un individu amb una voluntat analítica.NOveles +importants: La papallona (sintetitza diferents corrents del moment),L'escanyapobres(naturalista i elements romantics), La febre d'or (molt realista,s'estructura en dues parts: pujada(descripcions de Barcelona burgues i cosmopolita, l'estimbada (narra la crisi i l'ensorament de tot aquest mon, fan tornar els personatges al seu origen).

Entradas relacionadas: