De la tragèdia romàntica al drama realista

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,22 KB

 

El teatre:El drama ROMàntic;Caract.: l'amor(passió absoluta, final tràgic),l'heroi(prota, individu  enfrontat a un poder injust contra el k lluita, vida desgraciada i destí tràgic), capacitat emotiva(conjunt recursos per a conmoure sensibilitat del públic.La tragèdia ROM.( mar i cel)caract: argument històric sense intenció patriòtica(acció transcorre temps passat, real o imaginat), idealització dels personatges( k entren en conflicte amb la realitat, figura de l'heroi destí tràgic), innovació en l'ús del vers(decasil. Blanc).El drama realista(Terra baixa) trets realistes(problems socials, persontges extrets de la realitat, us de la prosa i lleng. Col·lokial, elements ROMàntics(visió idealitzada mon, personat. Represnten idees,conflictes passionals.Àngel Guimerà: represent. Plenitud dl teatre de la reinaxençam renova el teatre ROMàntic amb la creació tragedia ROMàntica i drama realista.Els problemes narrativa catalana:manca tradició narrativa, manca llengua unificda,(arcaitzant o col·lokial), autors no professionals,poc públic lector i manca d'editorials peral català. Subgeneres:novel·la històrica (romanticisme):l'orfeneta de Menargues, d'antoní de bofarull.caract: trama situa Març històric real, el costumisme reflectit en descripció costums rurals, vestits,les convencions de la novel·la de fulletó(x desenv.La trama),el patriotisme(exaltació momts signifiktius de la història), .Narrativa costumista;(romanticisme):quadres,de,costums(peces,de,prosa,costumsta)caract:moltadescripció,llenguat.Col·lokial,propositdocumental, moralitzadora

La poesiaXIX:caracter ROMàntic(emocions,afectes a l'individu,els ideals),apartir d'aquest genere lit. Es comença a recuperar la literaria del català,els escriptor triaren aquest genere x els jocs florals, les idees ROMàntiques sobre les llengües maternes.Tematica:1exaltació nacional(romanticisme i reinaxença exalcen els valors nacionals de cada país)2.La reivindicació de la llengua catalana (la reivindikn x motius sentimentals, estètics i històrics)3.El paisatge(projecció dels sentiments de l'autor)4.Mitificació de la vida al camp( la societat rural representa la tradició catalana i sentit de llibertat)5.La posia popul de tradició oral. Els subgeneres poètics:1.Romanç històric(composició narrativa k explica les aventures d'un heroi, versos heptasil·labs 2.La cançó; caracterit. X la sencilleza tracta sentiments de l'èsser humà, pero port explicar una història amb la intenció de provokar emocions)3.L'oda(composició de to elevat sobre assumptes importants).Jacint Verdaguer trets princ.:1varietat temàtica, 2.Riquesa lingüística, 3.Gran capacitat imaginativa. Caract. De la seva obra (romantikes):(temperament idealista, atracció x la natura, concepció ROMàntica de la poesia, nacionalisme, enyoradís de mena(sentm.Nostalgia).El teatreXIX;lliberat es manifesta en els trets següents:desaparició de la frontera entre els gèneres dramàtics,barreja de la prosa i el vers,rebuig de les 3 unitats clàssiques, major varietat de situacions i personatges

Entradas relacionadas: