Triomf de les dones

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,94 KB

 
La lírica trobadoresca:
A partir del Segle XII, va comportar l'aparició de les primeres manifestacions literaries fetes en romanç. Els textos no poetics s'escribien en català pero la poesia era en occità o provençal.
El tema de la poesia era l'amor cortés. Representava el feudalisme. L'amor cortés és un amor adulter. El poeta s'enamora d'una dona casada, el seu nom mai apareix de manera explícita.
Protagonistes: La dama, anomenada domina o midons; el trobador hom; el marit enganyat, gilós i els que denuncien els amants, lausengiers.
L'aparició de la burgesia fa que la lírica es transforme en una poesia de consistori, es a dir, feta per a ser valorada per un jurat en una mena de concurs.
AUSIAS MARCH
Fill del poeta Pere March i de Leonor Ripoll. Tenia una germana sordomuda Peirona. Va ser falconer del rei. Casat primer amb Isabel Martonell i després amb Joana Escorna. No tingé fills pero si il·legítims. Hi va morir el 3 de Març de 1459.
La seua obra consta de 128 poemes:
Cants d'amor: Dona de carn i ossos amb defectes i virtuds.
Cants de mort:. Sis composicions dedicades a la mort de la seua segona esposa.
Cant espiritual: Llarg poema adreçat a Déu on es planteja el futur després de la mort.


Els temes de les poesies de Ausias March son:
L'amor; Descrit com a un sentiment contradictori, passió.
La dona: Ja no es aquella dona tiranica i sense pietat. Ara es un esser real de carn i ossos pero també origen dels vicis mes grans.
La mort; Remei del seu desig Amorós i com a redempció del pecat produït per l'amor carnal.
ESTRUCTURA POEMES:
Exposició del seu estat d'anim
Explicació a partir d'una situació de la vida real o utilitzant una comparació.
La conclusió que normalment sol ser un resum del que ha dit o allo que demana a l'amada.
Pero altres vegades l'estructura es inversa.
Jaume Roig: (València 1402-14siete8) . Va escriure el llibre L'espill o el lliibre de les dones. Son versos tetrasílabos i una historia cruel contra les dones.
Isabel de Villena: (1430-1490) Abadessa de les monges clarisses. Va escriure una defensa a les dondes en la seua obra Vita Christi.
Roís de Corella (Gandia 1433-149siete) mestre de teologia. Pertany al corrent valenciana prosa. (estil llatinitzant)
Obra; Obres amoroses: Tragedia de Caldesa.
Obres religioses: Historia de Josep
Textos de circumstancies: El triomf de les dones
Obres mitològiques: El raonament de Telamó i Ulisses.

Entradas relacionadas: