Tripa del llibre

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,01 KB

 

ARTICLES Autors. Títol de l’article. Títol de la revista o abreviatura internacional [en línia]. Any; [data d’accés]; volum(número): pàgina inicial-final. Disponible a: URL

PREMSA Autors. Títol de l’article. Nom de la publicació. Dia mes any; [Secció]: pàgina [(columna)].

LLIBRES: Autor/s. Títol del llibre [en línea]. Edició. Lloc de publicació: Editorial; any [data d’accés].Disponible a: URL. núm. De pàg.

Capítol LLIBRE Autor/s del capítol. Títol del capítol. Dins: Director/ Coordinador/Editor del llibre. Títol del llibre. Edició. Lloc de publicació: Editorial; any. P. Pàgina inicial-final del capítol.

COMUNICACIÓ CONGRES Autor/s de la comunicació. Títol de la comunicació. Dins: Editors del congrés. Títol oficial del congrés. Lloc de publicació: Editorial; any. P. Pàgina inicial-final del capítol.

WEB: Autors. Títol [en línia]. Lloc de publicació: Editor; Data de publicació [data d’actualització; data d'accés]. Disponible a: URL

PART D'UNA WEB: Autors. Títol [en línia]. Lloc de publicació: Editor; Data de publicació [data d’actualització; data d'accés]. Autors de la secció. Títol de la secció [número de pagines o pantallas]. Disponible a: URL

CINTA DE Vídeo Acte de lliurament d'orles dels ensenyame[n]ts de podologia, 5ena. Promoció [VíDeó VHS]. Barcelona: Universitat de Barcelona; 1995.

DISC Libro blanco de la lengua de signos española en el sistema educativo. [VíDeó DVD]. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia; 2003.

DOCUMENT LEGISLATIU Decret 178/2010, de 23 de Novembre, d'estructura dels òrgans centrals del Servei Català de la Salut. DOGC, núm. 5764 (26 de Novembre de 2010).

DOCUMENT LEGISLATIU EN LINEA Decret 178/2010, de 23 de Novembre, d'estructura dels òrgans centrals del Servei Català de la Salut. DOGC [en línia], núm. 5764 (26 de Novembre de 2010) [consulta 5 de febrer de 2015]. Disponible a: http://dogc.Gencat.Cat/ca/pdogc_canals_interns/pd ogc_resultats_fitxa/?Action=fitxa&documentId=565 595.

TESIS Decret 178/2010, de 23 de Novembre, d'estructura dels òrgans centrals del Servei Català de la Salut. DOGC [en línia], núm. 5764 (26 de Novembre de 2010) [consulta 5 de febrer de 2015]. Disponible a: http://dogc.Gencat.Cat/ca/pdogc_canals_interns/pd ogc_resultats_fitxa/?Action=fitxa&documentId=565 595.

Entradas relacionadas:

Etiquetas:
Tripa del llibre