Com trobar el complement directe

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,79 KB

 
Oració-Semantica_significat propi i autonom/Prosòdica- Enunciativa-exposen informació/Interrogativa-pregunta/exhortativa o imperativa-ordre/Exclamativa-admiració o sorpresa/dubitativa- dubte.SUBJECTE-determinant + nucli/ determinant + nucli + complement/oració.PREDICAT-CVerbal-CCircumstancial/CD-es el complement mes directament relacionat am el verb,extensió del significat verbal.///Fer(alguna cosa), Trobar(algú o alguna cosa),escolto la canço,miro en Joan,els joves veuen el partit,el partit es vist pels joves,testima molt a tu,es miren l'un a l'altre,es miren l'un a l'altre,veu a tothom.ESTRsintagma nominal,infinitiu o oració.Es pot substituir per el,la,els,les,en i ho.Pron febl-em mira t'escolta es banya ens estima us rep.CI-receptor de l'acció verbal.Es reconeix mirant,tipus de verb,requereixen CI donar,regalar,oferir, la construcció de l'oració, el CI sol apareixer després del CD,tipus de preposició,sempre amb la prep A.DIFERENCIA entre CI i CD--- escolta la lidia(cd) escolta a la lidia(ci).Servir algú(cd) servir alguna cosa(cd) a algú(ci). ESTR-sintagma preposicional,oració,es pot substituir per li o els.///em rento(cd) em rento les mans(ci), us mira(cd) us mira les mans(ci),

CR cmplement regim verbal,es obligatori posar preposició///.Dubta de tot,creu en l'amistat,aspira a ser metge. ///pot portar a,de, en i amb. ///en Març pensa(el Camí que cal seguir CD) en Març pensa(en els problemes que té CR) recordar alguna cosa CD recordar-se d'alguna cosa CR.Obligar algú(CD) a alguna cosa(CR).ESTR sintagma preposicional(penso en tu,em recordo de tot.../infinitiu(es presta a ajudar-nos,s'acostumà a tornar aviat)/oració(va negar-se que jo hi colaborés,es cuida que tots estiguem be). ///Es recorda de tots->s'en recorda,disposa de tothom->en disposa/no confiis mai en els parents->no hi confiis mai,aspira a substituir-nos->hi aspira

Entradas relacionadas: