Com trobar el complement directe

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,09 KB

 
El complement directe Si és de la 1a o la 2a persona, es pot substituir per em, et, es, ens, us: et miro, ens abracem.Si és una frase, això, allò, res o similars, se substitueix per ho: vull això = ho vull, ha dit que vinguis = ho ha dit.Si porta article determinat o demostratiu, es pot substituir per el, la, els, les: pentino el nen = el pentino, rento les pomes = les rento.Si porta un quantitatiu, es manté el quantitatiu i se substitueix per en: tinc dues llibretes = en tinc dues, no veig cap taxi = no en veig cap.Si no porta cap determinant, també se substitueix per en: prendré raïm = en prendré, que vols aigua? = que en vols?.

El complement indirecte Si és de la 1a o la 2a persona, s'usen els mateixos pronoms que per al complement directe: em fas un petó?Si és singular, s'usa li (invariable per gènere): li fa un petó.Si és plural, s'usa els (invariable per gènere): els vam fer un petó.Però si és singular i ja apareix algun dels pronoms el, la, els, les, llavors se substitueix per hi i canvia de posició passant al darrere: l'hi farem demà, la hi farem demà, els hi farem demà, les hi farem demà,   L'atribut Si porta un article o un demostratiu, es pot substituir per el, la, els, les: és el metge del poble = l'ésEn la resta de casos, se substitueix per ho, excepte quan hi ha èmfasi: ho sembla.En català central, en el llenguatge parlat, l'atribut acostuma a ser substituït per ho [u] en tots els casos: és el primer de la promoció = ho és (forma no normativa).Col·loquialment, els qualificatius amb èmfasi també poden ser substituïts per en: que n'és, de ruc!

Entradas relacionadas: