Com trobar el complement directe

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,79 KB

 
El complement directe - Si és de la 1a o la 2a persona, es pot substituir per em, et, es, ens, us: et miro, ens abracem - Si és una frase, això, allò, res o similars es substitueix per ho: vull això = ho vull, ha dit que vinguis = ho ha dit - Si porta article determinat o demostratiu, es pot substituir per: el, la, els, les: pentino el nen = el pentino, rento les pomes = les rento - Si porta un quantitatiu, es manté el quantitatiu i se substitueix per en: tinc dues llibretes = en tinc dues, no veig cap taxi = no en veig cap - Si no porta cap determinant, també se substitueix per en: prendré raïm = en prendré
El complement indirecte-Si és de la 1a o la 2a persona, s'usen els mateixos pronoms que per al complement directe: em fas un petó? -Si és singular, se substitueix per li: li fa un petó -Si és plural, se substitueix per els: els vam fer un petó -Però si és singular i ja apareix algun dels pronoms el, la, els, les, llavors se substitueix per hi, que a més canvia de posició al darrere: l'hi farem demà, la hi farem demà, els hi farem demà, les hi farem demà, excepte en valencíà.
li + la passa a l'hi en comptes de la forma normativa la hi / li + els/les passen a els hi /els + el/la i els + els/les passen tots a els hi /li + ho passa simplement a li en comptes de la forma normativa li ho /li + en passa a n'hi en comptes de la forma normativa li'n 


L'atribut Si porta un article o un demostratiu, es pot substituir per: el, la, els, les: és el metge del poble = l'és .En la resta de casos, se substitueix per ho, excepte quan hi ha èmfasi: ho sembla
El predicatiu Normalment se substitueix per hi: la presidenta parlava neguitosa = la presidenta hi parlava Els verbs reflexius del tipus fer-se, dir-se, nomenar-se se substitueixen per en: el general va nomenar-se emperador = el general va nomenar-se'n
Complement circumstancial i preposicional - vinc de París = en vinc. Ara bé, hi ha excepcions com ara anar d'excursió = anar-hi.El CC de manera, encara que porti la preposició de, sempre es substitueix per hi: vaig de qualsevol manera = hi vaig
Si porta altres preposicions, se substitueix per hi: penso en tu = hi penso, vaig amb bicicleta = hi vaig, vés a casa = vés-hi

Entradas relacionadas: