Com trobar el complement directe

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,87 KB

 

2. Funcions sintàctiques de les subordinades subst.

1. Substantiva completiva 

2.'''' d'infinitiu

3. '''' interrogativa

4.'''' relativa

 SUBJECTE. 1. Em preocupa que t'ho agafis a la valenta

                    2.Li convé agafars-ho amb calma

                   3. No m'importa com viu

                   4.El que dius és cert

Remarques. Concorda en nombre i persona, sovint s'anteposa la preposició de a l'infinitiu postposat al verb.

El que només és correcte quan es tracta d'una substantiva relativa, i no quan es tracta d'una completiva

COMPLEMENT DIRECTE. 1.Li agrairé que m'escrigui aviat.

                                           2.Li succeeixo resoldre així el cas

                                           3. Et demano què has fet

                                           4. No saps el que dius

Remarques. No s'ha de suprimir la conjunció que.  Podem anteposar la preposició de abans de l'infinitiu quan el verb principal expressa voluntat, desig, projecte, etc.

COMPLEMENT INDIRECTE. 4.Van deixar les claus a qui els hi oferia més confiança.

COMPLEMENT DE RÈGIM VERBAL.  1.  S'adona que córren nous temps.

                                                              2. Només pensa a divertir-se

                                                              3. No s'adona de quin peu calçen

                                                              4. No parla del que la gent vol.

Remarques. Les preposicions cauen devant que conjunció. La preposició en esdevé a/de abans d'infinitiu.

COMPLEMENT DEL NOM. 1.Té la seguretat que tot anirà bé

                                                2. Té interés en enllestir la feina.

                                                3.La conciència de quins eren els seus defectes la tormentava.

                                                4. Només té una vaga idea del que vol

Remarques. No és correcte ''Té la seguretat de que...'' i igual que ''Té interés en enllestir...'' això es substitueix per que i a.  

COMPLEMENT DE L'ADJECTIU.1. Estem segurs que tot anirà bé

                                                       2. Està interessat a seguir aquest mètode.

                                                      3.No és conscient de com fa les coses.

                                                       4.Està molt satisfet del que fa.

Remarques. '' '' ''Estem segurs de que...'' i ''Està interessat en...'' es substitueix per que i a.

COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL.4. Es va comprar la casa amb el que va guanyar a la loteria.

ATRIBUT.1. En Sergi està que bufa.

                2.La seva voluntat és arribar fins al final.

                   4. La Marta va ser qui va petar el globus.

Entradas relacionadas: