Com trobar el complement directe

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,21 KB

 
Subjecte. Indica de qui o de què informa el predicat.
En. Narriben.
Complement directe. Completa la predicació dun verb transitiu.
El,la,els,les. Determinat per un article Les tinc.
En. Sense determinar o determinat indefinit. Nexplica
Ho. Això i allò. Ho vol
Complement indirecte. Indica el receptor de lacció verbal.
Li. Substitueix un CI singular. Li compra una rosa
Els. Substitueix un CI plural.Els regala segells.
Complement de règim verbal. És un complement que el verb demana i que va precedir duna proposició determinada.
En. Substitueix un CR introduït per de.
Hi. Substitueix un CR introduït per qualsevol preposició que no sigui de.
Atribut. És el nucli del predicat en una estructura de predicat nominal.
El,la,els,les. Substitueix latribut quan és substantiu determinat.
Ho. Substitueix latribut quan és un substantiu indeterminat o un adjectiu.
En. Quan es vol donar èmfasi.
Complement predicatiu. Complementa dos elements de loració, el verb i el subjecte o el complement directe.
Hi. És el pronom habitual per substituir el CPred.
En. Substitueix el CPred quan acompanya els verbs dir-se, fer-se, elegir i nomenar.
Complements circumstancials. Afegeixen circumstàncies de temps, manera... A lacció verbal.
En. Substitueix en CC introduït per la preposició de.
Hi. Substitueix un CC introduïnt per qualsevol preposició que no sigui de i tots els CC de manera.
Complement del nom. Complementa un nom.
En. El CN es pot substituir per un pronom en pocs casos.
Complement de ladjectiu. Complementa un adjectiu.
En. El CAdj es pot substituir per un pronom en pocs casos.

Entradas relacionadas: