Com trobar el subjecte d'una oració

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,92 KB

 

nombre:indica si la idea que expresa el verb es relaciona amb un subjecte singular o amb un de plural

temps:indica en quin moment passen els fets.

modediu la manera en la acció en la que es presenta el verb.

d' aspecte:indica si la acció que expresa el verb es acabada

la veu:expressa la relació gramatical que i a entre el verb,subjecte,complement.La activa i la passiva.

oració simple:es una unitat de cumunicacio construida per un subjecte i un predicat.

subjecte: indica la cosa o la persona que fa l' acció del verb o de la cual es donara una informació.

poden fer de subjecte: pronoms personals forts,alguns indefinits i kualsebol mot substantivat o oració.

els verbs meteorlologics no necesiten subjecte.

predicat: esta format per un sintagma verbal.Hi ha dos tipus nominal:expressa una cuantitat del subjecte per mitja d' un verb cololatiu acompañat d' un atributiu.Ex:les platjes de bcn son les millors.Verbal:expresa una acció del subjecteper mitja d' un verb no copulatiu.Ex:la María balla hip hop cada dia.

oració composta:es una oració formada per dues o mes oracions simples relacionades entre elles.

juxtaposades:tenen una relació de significat entre elles, pero estan separades per algun signe de puntuació.

coordinades:estan conectades per mitja de nexes o connectors gramaticals.

 subordinades:es la que depen duna altre oració anomenada principal, i en forma part com un element mes.

Entradas relacionadas: