Com trobar el subjecte d'una oració

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,6 KB

 
Ausias march
Neix a gancia el 1397 i mor a valència el 1459 va ser falconer reial cavaller i noble Va participar en moltes campanyes militars. A partí de 1425 es retira de la vida militar i es dedica al'escriptura
Oabres mes importants: Cants de mort, cants d'amor ( els mes nombrosos) Cants morals (reflexius)

Els registres lingüístics
Formals: estandard culte, literari o cientificotecnic.
Informals:coloquial familiar o vulgar
Estandart varietat comuna a tots el parlants d'una llegua que te la fuuncio de garantir la comprensió entre tots els que la parlen

L'oració
Es un grup de paraules disposades en un ordre determinat que transmeten un significat logic i complet. Esta formada per subjecte (nucli nom) i predicat (nucli verb).
El subjecte:perque l'oració estigui ben formada cal que esl subjecte i el predicat concordin en nombre i persona.
si no aparaix el subjecte pot ser que l'oració no en tingui o que sigui elíptic.
Estructures equivalents a un subjecte: Pronoms tonics, mots sustantvats i oracions subordinades

Entradas relacionadas: