Trompes de Falopi

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,9 KB

 
3-LA SEXUALITAT:LA sexualitat fa referencia a les caracterisitiques físiques i psicoloqiques propies de cada sexe al comportament relacionat amb l'atracció entres dues persones i a les relacions sexuals.La sexualitat es presenta durant tota la vida de l'esser huma no obstant aixo es manifesta principalemt a partir de la pubertat.LA relació sexual no es unicmanet el coit l'afecte i la tendrese son també necesaries per a gaudir de la relació sexual d'una forma mes completa.Tal com ja saps les relacions sexuals poden conduir a un embaras existeixen divereses actuacions destinades a incermentar les posibleitat de tenir fill o evitar l'embaras.3.1LA PUBERTAT:Canvis físic noies:Augemnt del pes i la talla,apareix,borrisol en el pubis i les aixelles,s'aixpmla la pelvis,augmenta el teixit adipós en els malucs i el spits,s'inicie la maduració dels ovuls.Canvis físic dels nois:AUgemtna del pes i la talla aparició de borisol en tot el cos sobretot e ala cara les aixelles i el pubis,la veus es fa mes greu,s'aixampla l'esquena i agumenta la musculatura,s'inicia la producció depsermatozoides i tenen lloc les primeres ejaculacions.Entre 16 i 18 anys la majoria de noues i els noi sol haver completat el desnevolupament del sistema reproductor .Es considrea perilos un embaras abans dels 16 anys ja que el cos encara no ha compeletat el seu desenvolupament i abans dels 20 no es recumenable.3.2LES TECNIQUES DE REPDRODUCCIO ASSISTIDA:En l'actualitat existeixen diveres tecniques per a incrementar les possiblibitats de tenir fillsmsegons diversos estudis estadístic entre un 12 i un 15% de les parelles en edat reproductives presneten algun problema des'estrilitzazio.Inseminació ARTIFICIAL:COnsiteix en diapositar el smene de l'home extret amb anteroire en les trompes de falopi de la dona.Fecundació IN VITRO:COnsiteix a afavorir la Unió d'oovuls i espermatozoides,SObte semen de l'home del qual sextrauen els espemratozoides i es posen en contacte amb els ovuls en un recpient de l'abortori on es produeix la fecundació,A questes tecniqes quan existeixen obstruccions en les tormpes de falopi o en els epidemis.

Entradas relacionadas: