Trucs per als pronoms febles

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,04 KB

 
Subjecte el subjecte indica de qui o de què informa el predicat ( EN ) CN, Cadj el CN complementa , afegeix característiques a un nom i el CAdj, complementa l'adjectiu ( EN ) CD El CD es el complement més directament relacionat amb l'acció verbal. ( EL, LA, ELS , LES,EN,HO) CI El Ci es el destinari de l'acció verbal ( LI, ELS )CPrep El verb demana la presencia d'una determinada preposició per relacionar-se amb el complement ( En . HI ) CAtribut Apareix amb verbs copulatius / ser , estar , semblar, ( EL , LA , LES , LES , HO , EN ) CPred S'adjunta a verbs com restar, mantenir-se , etc i es un complement de doble atribució perque complemente el verb i un altre element / el subjecte o el CD , ( HI ) CCTemps , CCLloc, CCMode Situen el temps, el lloc , la manera de com es realitza l'acció verbal ( HI , EN ) Pronoms febles Son aquells pronoms  que es fan servir per a denotar la mateixa idea que un nom o una expressió que s'ha dit abans. Tots són monosil·labs Que siguin àtons o febles significa que sempre es pronuncien formant bloc amb el verb que complementen; sempre l'han d'acompanyar,s'hi han de situar immediatament al davant o al darrere, mai no van sols o acompanyant algun altre element de la frase. El pronom o pronoms febles que precedeixen el verb es pronuncien formant bloc amb el mot que tenen al davant o bé amb el verb.No tenen mai accent per aixo diem que son febles o atons.


Entradas relacionadas: