Trucs per als pronoms febles

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,34 KB

 
ALG. Fonèt. Conso. El dígraf ll i ny, posició final, pronuncien (l) i (n), la v correspo a labiodental i es distingeix de la b, la r seguida de consonant es converteix en l, les consonants d i l es pronunc r si entre vocals, el grup dr es converteix en r. Morfo- la 1 pers sing del p. Indic no porta desinència, el p. Indicatiu del verb ser és: só, ses, és, sem, seu, són, l'article determ masc és lo/los, possessius són meu/mia, tou/tua, sou/sua, nostro/nostra, vostro/vostra, davant verb ús formes plenes de pronoms febles, superlatiu forma repetint l'adjectiu.

Entradas relacionadas: