Trucs per als pronoms febles

Enviado por Verónica y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,6 KB

 

El subjecte és el component de l'oració que indica de qui o de què es parla. SN: (Det +) Nucli (+CN)-Nucli: Barcelona és una ciutat. Det+nucli:la cultura representa...Det+nucli+cn: el fill del meu veí viu.. COMPLEMENT DEL NUCLI: pot ser:adjectiu. L'alumne absent.N+CN,S.prep: la inseguretat dels joves,una oració:la promesa que et vaig fer. Posició: M'agrada que seguis al meu costat, que siguis honest, entendre't, nous temps. Predicat: és el component de l'oració que informa sobre el subjecte, Complements verbals: CD: Fa la feina, escolta les noticies, CI:Escriu cartes a l'àvia(persona que rep l'acció),CRV:Es queixa de tot, es burla de tu. Atribut: És vegetarià. Està boig. Cpred:viu content. Mira encuriosit, camina sol.  CD> És la cosa feta, vista, demanada, admet passiva. Substitució pron. El/la/els/les/en/ho. CI>És el receptor. Substitució pron: Li, els, combinació de CD(el, la, els les)+CI(li) l'hi. Els verbs telefonar, trucar, escriure, importr i impedir demanen complement indirecte. CORV>substitució pron: en(me'n), hi.Davant de SN s'admet a, de , en ,amb.Atribut: Assenyala la qualitat, si s'elimina el verb, queda unSN: Substitució pron: el,la, la els, les,(l'és) ho en (n'es).Compl.Predicatiu. S'adjunta a verbs com restar, mantenir-se, quedar, parèixer, mostrar-se, tornar-se esdevenir, posar-se, viure, caminar, dur, caure, morir... Subs pron: hi, en me'n. CC: Subst pron: en, hi. PRonoms febles:s'escriuen sempre separats del vebs. Ens estima, l'aixeco, porta'l, escriu-me'l Formes reforçades: (em, et, es) quan el verb comença amb consonant: m miro, et crec, es dutxa. Formes elidides (m',t',s') quan el verb comença amb vocal o hac: m'escriu, t'opera, s'ha aixecat. Formes plenes (me, te, se) quan el verb acaba en consonant o u semivocal, ajudeu-me, va trobar-te, va aixecar-se. Formes reduides ('m,'t,'s) quan el verb acaba en vocal: escolta'm, gira't, va asseure's. EL CD es pot substituir pels pronoms seguents: 1ª p: singular em, plural, ens. 2º; et, us 3ª;es. El CI, la funció del CI es pot substituir pels pronoms seguents. 1ª:em,ens 2ªet,us 3;reflexiu es,li,els. l'atribut se substitueix pels pronoms febles següents: el, la, els, les.és el secretari de l'ajuntament? Sí, l'és. Ho (ho sóc), en, que n'és, de delicat!. El Cpred se substitueix pels pronoms febles: En amb els verbs elegir-se, dir-se, fer-se, nomenar i altres signifiats semblants, hi amb la resta de verbs.

Entradas relacionadas: