Udicom en València

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,23 KB

 

Al segle XV, la poesia va arribar al punt més elevat gràcies a les obres de Jordi de Sant Jordi, Joan Roís de Corella i Ausiàs March (autor més important).

Ausiàs March va ser el 1 poeta que va escriure en llengua genuinament catalana. Va trencar amb la tradició anterior (poesia trobadoresca). La seva poesia es el 1 pas cap a la poesia moderna.

La seva poesia gira al voltant dels temes del bé i el mal, el bon i el mal amor, el pecat i la virtut, el dolor i la mort i la lluita amb si mateix. El tema Amorós és el que ocupa més espai en l'obra.

Els senyals més característics que usa són Plena de Seny i Llir entre Cards. L'amor que transmet sempre és intel·lectualitzat i idealitzat. Hi distingeix 3 tipus d'amor: l'honest (ànima humana), el delitable (cos) i el que es compon d'aquests dos.

En funció d'aquests senyals, la seva poesia amorosa representa 5 grans cicles: 1) Plena de Seny (recull un amor primerenc), 2) Llir entre cards (s'adreça a 1 sola dama, Teresa, casada i amb fills), 3) Mon darrer be, 4) Amor, amor i 5) Oh foll amor. Els altres cicles componen els Cants d'Amor.

La narrativa que es va esciure durant l'Edat Mitjana s'inspirava en fets cavallerescos i en l'èpica tradicional i en llegendes de l'activitat grecoromana. Els fets cavallerescos van originar 2 tipus d'obres: llibres de cavalleries i novel·les cavalleresques.

Nascuts a les Corts de Bretanya cap al Segle XIII, els llibres de cavalleries, com Amadís de Gaula (sobre el rei Artús) assoleixen el punt culminant en Lancelot. Aquestes obres es caracteritzen per la presència d'elements meravellosos (gegants, dracs, serps...).

Les novel·les cavalleresques, com Tirant lo Blanc (presenta un model de cavaller exemplar i humà alhora) o Curial e Güelfa, no tenen elements meravellosos. Tirant lo Blanc és la millor novel·la cavalleresca que s'hagi escrit mai.

Tirant lo Blanc va ser escrita per Joanot Martorell a la segona meitat del Segle XV (València el 1490). Té 487 capítols.

Entradas relacionadas: