Unitat 6.

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,03 KB

 

Història. Ciencia que explica els fets relacionats amb el passat humà.
Ordre Lineal : Plantejament, nus i dessenllaç
Ordre no Lineal : retrospecció, l'anticipació.
Diccionari Bilingüe: Es aquell que ens tradueix les paraules i les expressions d'una llengua en una altra.
Estudi. Treball Intel·lectual que te com a objectiu aprendre els conceptes o idees exposades en una lliço o unitat didàctica.
Interjeccions. Son paraules o locucions invariables, caracteristiques de la llengua oral i del registre col·loquial, que expressen l'actitud i els sentiments del parlant o bé ajuden a establir la comunicació entre el parlant i l'oient.
INterjeccions pròpies: son formes simples, significat poc precís (ai,ui,oh,apa,ecs..)
INterjeccions impròpies: son noms, verbs, adverbis o locucions que s'utilitzen com a interjeccions (alerta, bon dia, som-hi, endavant, Déu n'hi do...)

 classesd'interjeccions 

Interjeccions expressives: manifesten sentiments del parlant, positius o negatius

 pròpies: ah,ai,oh,ui.ecs..
Impròpies: déu meu, llàstima,no fotis,i ara, què dius ara.

 Interjeccions d'incitació a actuar: criden l'atencia de l'oient

 Pròpies: ei, ep, eh, apa, au
Impròpies: escolti, perdoni,atenció,alerta
 Interjeccions de contacte: formules de relacio social entre emissor i receptor pròpies: ei, hola, au, apa , oi?, eh?
Impròpies: bon dia, adéu, fins després, gràcies, de res , perdó.


Classes d'onomatopeies 
 onomatopeies primàries.
Imiten sons naturals.
bub-bub(gos), mèu(gat),piu-piu(ocell),atxim(esternut)rum-rum(motor)
 onomatopeies secundaries.
Evoquen sorolls de moviments
 zas (moviment ràpid),pataplaf(caiguda),zum-zum(remor sorda i contínua), zzz(mosquit)

 Lletres b i v:
Norma 1.
Escrivim b davant d'una l i una r : blau, moble,branca
Norma 2. Escrivim b en les paraules en què alterna amb una p: sap -> saber,sabia,sabés
Norma 3. Normalment, escrivim b darrere d'una m : ambient,tomba,ambició
Norma 4. Escrivim v en l'imperfet d'indicatiu de la primera conjugació: caminava,trobava,arribava.
Norma 5. Escrivim v en les paraules en què alterna amb una u : nou ->nova,novetat,novíssim
Norma 6. Normalment, escrivim v darrere d'una n: canvi,convidar,enviar,minvar.

 Perfet de subjuntiu.

hagi    cantat
hagis   cantat
hagi     cantat
hàgim  cantat
hàgiu   cantat
hagin   cantat

Entradas relacionadas: