Vacances pagades pere quart

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,49 KB

 

la dictadura de frnaco va prohibir: la llengua catalana/ l'abolició de insitucions culturals i polítiques/la revisió de

 qualsevol manifestació cultural quee s fes al país/ presecució de polítics i intel·lectuals contraris al regim.

SALVADOR ESPRIU I CASTELLÓ: els seus temes peincipals son: el pas del temps, la mort, la persecució política i

lingüística, i la lluita fratricida. OBRA: caasi sempre parla sobre la mort com en les obres Cementiiri de Sinera o Les

 Hores. La pell de Brau es el llibre mes polític.

Joan OLIVER I SALLARÈS(PERE QUART): lobra poetica d'aquest autor va ser publicada am el pseudonim de Pere

Quart, pero la prosa i el teatre am el seu nom real.

La primera etapa poetica esta formada per  Les decapitacions(problema amb la clase social), el poema Oda a

Barcelona(s'enfronta a la burgesia am to nacionalista), Bestiari.

La segona etapa es va caracteritzar per un apropament a la poesia simbolista. A Saló de tardor i Terra de

neufragis trobem temes com la mort, l'exili...

una de les millors obres es: vacances pagades.

en el tema teatral veiem tres moments historics: abans de la guerra, durant la guerra, i després de la guerra.

PROCEDIMENTS: CD→el,la,els,les-SN/En/HO       CI→Li/Els     Subj i CN→ En(prep de)     ATRIBUT→Ho(ell es

secretari/ell ho es)// el,la,els,les(ell es el secretari/ell l'es) //En(ell es mol tonto/ell n'es de tonto)

CPred→Hi/En(dir-se,elegir,fer-se,nomenar-se     CRV→Hi(pensa en Déu/hi pensa)//EN(s'adona del seu

 error/se'nedona.               CC→Hi(vaig a BCN/hi vaig)//EN ccll+prep de(vinc de BCN/en vinc)

Entradas relacionadas: