Valen tema

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,28 KB

 

Cancelleria:És un organisme admin. creat per Jaume I i administrava la corona d'Aragó.El 1264 va disposar q tota la documentació judicial fora redactada en romanç.Cançons de gesta:Eren poemes narratius,narrats x joglars, on els protagonistes apareixien ornats amb les més excelses virtuts cavalleresques i religioses,lluitaven contra els enemics d la fé i d la patria,els quals derrotaven gracies al seu volar i inteligencia i com no, a Deu.Prosificar:Acció d posar en prosa un txt escrit en vers.Ho gastaven els cronists medievals.Crònica Jaume I:Aquesta crònica recull ls confesions d'1 home d'estat.Parla dls seus avanpassats i les conquestes.-Llenguatge popular i improvisat.-Participació directa en allò narrat i ús dl plural majestàtic.-Esperit militar i heroic.-Sentiment religios i providencialisme-Moralitat i didactisme.Crònica B.Desclot:Tracta el regnat de Pere II.L'autor l'admira molt.És de finals del sXIII.-Prosificacions de cançons d gesta.-Documentació admin.-Converses i testimonis directes.Crònica R.Muntaner:Ésun autentic llibre de memories de les aventures de Muntaner al servei dels reis d'Aragó.-Monarkisme incondicional del autor,providencialisme i patriotisme.-La religiositat i les reflexions didactiques i moralitzadores.-El detallisme violent i cru amb que descriu les batalles.-Fa servir un llenguatge senzill i directe, refranys i girs populars.-Fa servir recursos propis dels joglars.Crònica Pere Cerim:Aquesta crònica consta d'1 proleg redactat pel mateix monarca,6 capitols i un apèndix.Parla del seu regnat i de gestions diplomàtiques i intrigues politiques,entre altres.-Llenguatge elegant i solemne,ple de formules admin. i legals.-Sintaxi ben ordenada,de frases llargues,equilibrades i ben acabades.-Redacció en forma autobiogr. amb records personals dl rei i docs.admin. de l'època.Llenguatge:Capacitat humana x a comunicarse amb signes linguistics.Llengua:Sistema de signes propi d'1 comunitat linguistica.Parla:Realització concreta dl sistema d la llengua.Idiolecte:Manera de parlar una llengua propia d'1 individu.Dialecte:Manera de parlar una mateix llengua un colectiu.

Entradas relacionadas: