Valencià apitxat

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,54 KB

 
manteniment d'una vocal netra tònica (balear) / neutralització en -a de les vocals A i E en posició àtona (alguerès) / neutralització de les vocals O i U en U en posició àtona (ressellonès, central, balear, alguerès) / neutralització en posició àtona de les vocals A i E en una vocal neutra (rossellonès, central, balear) / articulació de les -a àtones finals en E oberta (nord-occidental) / caiguda de la vocal neutra en els mots esdrúixols acabats en -ia (rossellonès, balear) / iodització (central, balear) / distinció entre els fonemes representats per les lletres B i V (central -tarragoní-, balear, alguerès, valencíà -apitxat no-) / pronúncia de la -r final (valencíà) / manteniment dels sons oclusius finals en els grups -nt, -lt (balear valencíà) / articulació de la I davant fricativa palatal -coIxa- (nord-occidental, valencíà) / pèrdua de la D intervocàlica -llauraor*llaurador, cremà*cremada- (valencíà) ús de les formes de l’article: lo la los les (rossellonès i alguerès - desaparèixer- , nord-occidental) / absència de l’article personal (alguerès, valencíà) / formes plenes del pronom feble precedint el verb (rossellonès, balear, alguerès, nord-occidental, valencíà) / plurals plans etimològics en -ns -hòmens- (balear -eivissenc-, alguerès, nord-occidental, valencíà) / combinació de pronoms febles -lila- CI+CD (valencíà) / combinació de pronoms segons l’esquema CD+CI -lateduré- (balear) / l’accent es desplaça damunt el pronom -estimar-lO- (rossellonès, balear) / desinènci -i de la primera persona singular del present d’indicatiu -jo canti- (rossellonès) / desinència -am i -au en la 4 i 5 persones del present d’indicatiu -cantam cantau- (balear, alguerès) / preferència pretèrit perfect simple -cantí- en comptes del perifràstic -vaig cantar- (balear -eivissenc-, valencíà) / “ho sé pas” - en comptes de “no ho sé pas” (rossellonès)

Entradas relacionadas: