Valencià apitxat

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,95 KB

 

ELS REFRANYS
Oració Simple:
El temps cura totes les ferides
Oració amb el verb elidit amb paral.lelisme sintàctic que sol ser rimada:
Cel a borreguetes, aigua a canterets
Oració subordinada substantiva:
Qui nada, no sófega
Oració condicional:
Si vols estar ben servit, fes-te tu mateix el llit
Altres:
Val més suar que tremolar

EL VALENCIÀ SEPTENTRIONAL
Es parla als Ports, l'Alt Maestrat i el Baix Maestrat
FONÉTICA
- Pérdua de la -r final
- Manteniment de la -d intervocálica en el sufix -ador
MORFOSINTAXI
- Conservació de l'article masculí arcaic lo/los

EL CASTELLONENC
Conprén les comarques de l'Alcalatén, la plana Alta i la plana Baixa.
FONÉTICA
- Eliminació de la consonant -t- del grup -nt
- Canvi en la pronúncia d'algunes consonants:
a) TS es pronuncia com a TX
b) TZ es pronuncia con a TG o TJ

MORFOSINTAXI
- Terminació -e per a la tercera persona singular del present d'indicatiu, que s'estén a la primera i la tercera persones singulars de l'imperfect d'indicatiu, del condicional i de l'imperfet de subjuntiu.

EL VALENCIÀ APITXAT
FONÉTICA
- Ensordiment de la esse sonora, en esse sorda.
- Ensordiment de les consonants g,j,tg i tj, que es pronuncien com una tx.
-La V es pronuncia igual que la B.
MORFOLOGÍA
- Ús del passat simple
- Reducció de nos i vos a se
LÉXIC
- Castellanismes: pos, entonses, después...

Entradas relacionadas: