Valenciano

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,57 KB

 

COMENTARI LITERARI:-contextualizacio(autor,epoca,moviment literari,obres,caracteristiques(relacionar el text amb lóbra a la qual pertany i amb la trayectoria de l´autor)-aspecte del contingut( determinacio del tema principal i secundaris, estrucctura( dividir el text en parts i resumir cadascuna d´elles(tenir en compte que les parts no tenen per que correspondre als paragraft),analisis literari del text(justificar amb argument a quin genere i moviment pertany,tenint en compte les caracteristiques del genere o moviment) -aspecte formal:explicar quina o quines categories gramaticals dominen i que suposa aço, llenguatge i estil,lexic -conclusio: sintesi d´allo que s´ha dit, opinio prsonal.

EDUARDO ESCALANTE: (1835-1895).Maxim escriptor de teatre popular al segle XIX .La  finalitat dels seus Sainets es la burla de les clases mitjanes de valencia  que , atretes per les clases altes castellanismes , volen imitar els costums i la llengua de les elites social.L´autor  es capaç de reproduir el llenguatge dels "coents valencians" " ple d´espardenyades" aixi com les pretensions ridicules de distincio social. Algunes obres seues son:-Bufar en caldo gelat(1869)   -La xala(1871)  - Les xiques de l´entresuelo(1877)    -Les criaes(1878)

Entradas relacionadas: