Valenciano

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,03 KB

 
El valencia(historia)es una variant k s´inclou dins del bloc occidental de la llengua,juntament amb el nord-occidental.va arribar a les nostres terres amb els catalans k repoblaren el territori valencia despres de la conquesta de jaume 1.El valencia presenta una caracteristica propia la influencia del substrat arab.Cararcteristicas del valencia:-castellones,valencia,alacant,trets fonetics,trets morfologics,trets lexics.SUBDIALECTES:valencia septentrional:-casteonenc lacabament en (e).El valencia apitxat:-l´ensordiment de la (s) i la neutralitzacio fonetica de (b i v) L´asamblea:es un tipus de genere argumentatio oral,organitzat com una reunio planificada en k participen un nombre ampli de persones k han de discutir entre tots sobre un tema per arribar a algun tipus d´acord.Genere argumentatiu es en una assemblea es important k cada participant tinga previst els arguments i contraarguments necessaris per a defensar els seus punts de vista,en l´asamblea els termes de ke es tractara figuren en un ordre del dia,fixat per endavant i conegut per tots els assistents,mentre k el debat es el moderador ki va proposant els termes.En una assamblea la intencio es k els participants arriben a un acord per mitja de votacions,mentre k en el debat aixo no cal..Preparacio:-l´ordre del dia:consta de la lectura i aprovacio d l´acta de l´assamblea anterior.termes de l´assamblea organitzats per seccions.torn obert de paraules.moderador:organitza l´assamblea.votacio:una vegada feta es vota entre els participants.Intervecio:-respecteu el torn de paraula,expresseu amb respecte,aporteu arguments convincents,escolteu amb interes i atencio,participeu activament de les votacions i acepteu sempre els acords.Avaluacio:-deciden si ha sigut correcta o no.
El valencia(historia)es una variant k s´inclou dins del bloc occidental de la llengua,juntament amb el nord-occidental.va arribar a les nostres terres amb els catalans k repoblaren el territori valencia despres de la conquesta de jaume 1 despres de la conquesta.Els abundants toponims son l´exemple mes evident d´aquestes influencies Alzira alfafar benicarlo...son d´origen islamic,mentre k gorgos llombai son mossarabs.El valencia presenta una caracteristica propia la influencia del substrat arab.Cararcteristicas del valencia:-castello,valencia,alacant,trets fonetics:tendencia a articular creixent en el diftong (ui),manteniment dels grups consonantics (nt,ng,lt.perdua de la (d)intervolica,trets morfologics:manteniment dels 3 graus de localitzacio dels demostratius,desinencia en (e)de la primera persona del present d´indicatiu,terminacions en (ara,era,ira),trets lexics:lexic genui,lexic d´origen arab,lexic d´´origen mossarab.
SUBDIALECTES:valencia septentrional:-casteonenc lacabament en (e).El valencia apitxat:-l´ensordiment de la (s) i la neutralitzacio fonetica de (b i v) vlc meridional: es parla a les comarqes situades mes avall del xuqer harmonia vocalica i perdua de la de -d-

Entradas relacionadas: