Valenciano fer

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,77 KB

 
La perdua de la guerra comportá l'extinciode les institucions republicanes y l'eliminacio sistematica de tots els organismes culturals.Abolides les institucions democratiques,declarats il-legals els partits politics i anul-lats els sindicat,sense llibertat d'associacio de premsa,de prensament ni d'expressio,la miseria intelectual de la post guerra fou catastrofica.La cultura valenciana sofrñi un proces d'espanyolitzacio castellanitzant. Molts escriptors sofriren depuracions professionals,deportacions o penes de presño.Molts foren exiliats.La dictadura de Franco tallà l'activitat dels escriptors que havien començat abans de la Guerra Civil i els que començaren a escriure es trobaren amb un panorama desolador,sense referencies.

La falta d'escriptors,d'editors i de public lector féu que la producció narrativa valenciana es mantinguera fidel als generes mes tradicionals i desfasada respecte a les tècniques modernes.Primers vint anys de postguerra,en valencià es van publicar 9 novel-les que responien al model del realisme del segle XIX(Enric Valor,Làmbició d'Aleix. Als anys seixanta s'accentuà la represa cultural salvant una quantitat enorme d'obstacles.El franquisme,hagué d'acceptar una liberalitzaciño en alguns ambits de la vida pública i cultura.Fins a la fi de la dècada dels seixanta els nostres narradors conrearen la novel-la psicologica i la realista,amb caracteristiques peculiars com la referencia constant a la Guerra Civil.També s'escrigueren novel-les realistes i de recreació d'un món mitificat com veiem en Els horts de Martí Dominguez Barberà

Entradas relacionadas: