Variació diastratica

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,91 KB

 

Varietats lingüistiques: variació diastràtica( depen estatus de la persona, advocat no parla igual que peluquer) variació distópica (depen de la procedencia geográfica) variació diacrònica (depen época dels parlants) variació diafàstica (depen característiques de la situació comunicativa) = camp( tema) mode( el canal, escrit o oral) intenció comunicativa (narrar,descriure...) to (indica grau formalitat) 


Àmbits d'ús: Acadèmic (transmeten informació en el context educatiu, escola, insti, uní...) Literari ( buscar un efecte estètic)Administratiu (actuacions ciutadans i relació amb institucions) Periodístic (noticies d'actualitat) Publicitari(convencer que un producte es bo) Privat ( interaccions interpersonals).

Propietats textuals: Adequacuió pragmática: el text s'adapte a la situació Coherencia semantica: les idees del text Cohesió textual:  s'encarrega d'unir idees.

Col•loquial o informal:Àmbits informals, conversacions(parlem nosaltres)  Formal: àmbit academic, jurídic, administratiu, científic, literari. Estàndard: Àmbit periodístic, publicitari ( seguix la norma pero no es la norma)

Entradas relacionadas: