Variació funcional

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 986 bytes

 

LA Variació Lingüística

La variació diafàsica: és la que depén de les característiques de la situació comunicativa.
La variació diastratica: és la qie depén de l'estatus sociculturals o el sexe dels parlants.
La variació diaptópica: és la que depén de la procedència geogràfica dels parlants 
La variació diacrònica; és la que depén de l'època a que pertanyen els parlants. 
LA Variació DIAFÀSICA 
 El camp es relaciona directament amb el missatge. El mode fa referència al canal i també al grau de preparació del text La intenció comunicatuva o tenor funcional és el propòsit de l'autor en escriure un tetx El tu es refereix a la relació que mantene els interlocutors entre ells i es concreta en el grau de formalitat de la llengua. 

Entradas relacionadas: