Variació històrica del català

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,39 KB

 
Argumenta a favor del treball sobre la variació lingüística a l’escola Comprendre una llengua és conèixer la seua normativa, però també saber quin tipus de llengua és l’adequada per a cada context comunicatiu, de tal forma que cal saber en què context et situes per a parlar d’una manera o un altra. ///La variació lingüística es basa fonamentalment en els usos diversos d’una llengua, els quals depenen dels factors de temps, espai, grup social i situació comunicativa o context. Així mateix, a l’escola podem trobar un grup lingüístic heterogeni, és a dir, grup de persones que parlen en una mateixa classe dues llengües, castellà i català on ens obliga a establir una diferenciació molt gran d’objectius per a cadascú.// En el cas de la gent valencianoparlant, és a dir, gent que parla aquesta llengua en tots els llocs, és necessari que pugem ensenyar-les als xiquets el valencíà a tots els nivells, oralment i per escrit.
Mentre que en la situació dels castellanoparlants és més complicada perquè primerament hauríem de tenir com a objectius per a ells, que puguen relacionar-se fluidament amb un entorn valencianoparlant.///De manera què s’ha d’ensenyar a triar en cada context la forma més adequada, utilitzant uns codis formals propis de l’àmbit acadèmic perquè els xiquets s’habituen a parlar no sols en valencíà, sinó que puguen tindre un grau de formalitat per a encaminar-los a tenir unes bones estructures sintàctiques./// En definitiva, es considera que la variació lingüística es una bona forma de treballar els diferents tipus de llengua a classe, tractant d’habituar als xiquets castellanoparlants a aprendre una nova llengua i poder ser en un proper futur, bilingüe amb fluïdesa i els valencianoparlants ser persones que dominen la llengua tant de manera  oral com escrita.

Entradas relacionadas: