Varietat balear

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,65 KB

 

Central

Ús generalitzat del demostratiu aquest.

Possessius femenins amb V

Desinència -o de la primera persona del present D'indicatiu.

Desinències del present de subjuntiu en -i.

Nombre de castellanismes elevat. Lèxic propi.

Balear

Supressió de la -a final de les paraules esdrúixoles quan van darrere de i.

Ieisme generalitzat.

La i pot formar diftong amb la semivocal i.

Caiguda de la -s- entre vocals.

Ús de l'article salat derivat del llatí.

La 1a persona del present D'indicatiu no té desinència.

Hi ha molts arcaismes.

Entradas relacionadas: