Varietat dialectal

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,7 KB

 
L´estàndard: es la varietat comuna de la llengua, que es desenvolupa mitjançant l´us social en una comunitat lingüística determinada, es a dir, hi es el dialecte que compartit per tots el parlants d´una llengua. L´emissor adequa el seu missatge, que sol estar dirigit a diversos receptors, per això hi té que mantenir un llenguatge clar, sense faltes de pronunciació i sense us de coloquial·lismes. L´estàndart evita manipulacions d´un dialecte. L´estàndard es una varietat dinàmica, que varía per l´us en diferents àmbits lingüistics, el àmbit oral es dinàmic, ja que sol cambiar, mentre que l´escrit no sol ser cambiat. La formació de l´estàndart es produit pels factors de pes demogràfic,cultural,polític i econòmic.

Fonemes
  Oclusius Fricatius
           Sord Sonor Sord Sonor
Bilabials /p/ /b/
Dentals /t/ /d/
Velars /k/ /g/
Labiodentals /f/ /v/

Vicent Andrés Estellés: va ser aprenent de foner i d´orfebre quan era jove, estudià periodisme i treballà en el diari “Las Provincias”. Els temes dels seus poemes s´inspiren en la mort,la vida,el sexe, el dolor i la fam.
Tema 5:

Lliçències mètriques:
Sinalefa:Contrau les dues vocals en una sola sil·laba
Elisió:Suprimeix una de les vocals contingudes
Hiat:No contrau les dues vocals contigües

Entradas relacionadas: