Varietat occidental

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,01 KB

 

Josep Pla: (Palafrugell, 1897-Llofriu, 1981) estudià Dret, tot i que es dedicà al periodisme i a la creació literària. Com a periodista ha deixat una obra extensíssima, que abasta tot tipus de temes tractats amb desimbolutra i habilitat. L'obra de Pla es pot classificar així: Narració: El carrer estret, Nocturn de primavera. Assaig: Les hores, Els anys, Els pagesos. Llibres de viatges: Les illes, Rússia, Week-end a New York. Biografies: Homenots, Retrats de passaport. Dietaris i memòries: El quadern gris. L'estil, és clar i senzill. Els seus textos solen ser molt descroptius i entenedors i amb molts adjectius. Joan Fuster: (Sueca, 1922-1992) un dels escriptors valencians més importants de la nostra literatura i un exemple d'intel.Lectual compromés amb el país. Abandonà l'ofici d'advocat per dedicar-se a l'escriptura i al periodisme. Inicialment va escriure poesia: Ales o mans, Terra en la boca, Escrit per al silenci... Posteriorment, textos de crítica literària: Antologia de la poesia valenciana, Literatura catalana contemporània... I com a assagista, destaquen: El descrèdit de la realitat, Nosaltres els valencians, Diccionari per a ociosos, El País Valencià... Va rebre, entre altres, el Premi d'Honor de les lletres Catalanes el 1975 i el Premi de les lletres Valencianes el 1985.

La varietat Balear: Es parla a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Té aquestes característiques: Fonètica: El vocalisme àton és igual que el de la varietat central. El vocalisme tònic vuit vocals i quatre graus d'obertura, perquè manté la e neutra. Supressió de la -a final de les paraules esdrúixoles quan van darrere de i: família-famili. Leisme generalitzat: palla-paia.La i pot formar diftong amb la semivocal i: fill-fii. Supressió de la -r final de la major part dels monosíl.Labs: cor-ço. Caiguda de -s- entre vocals: camisa-camia. Morfologia: Us de l'article salat derivat del llatí: es,sa,es,ses,sos. La 1a persona del present d'indicatiu no té desinència: cant. La 1a i la 2a persona del plural dels verbs de la primera conjugació tenen les desinències. Desinències -às, -asses- -às... En l'imperfet de subjuntiu: parlàs,parlasses... Lèxic: Hi ha molts arcaismes, com ca, al.Lota, ver, sadoll, qualque

Entradas relacionadas:

Etiquetas:
com formiga dels amb els