Varietats funcionals

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,45 KB

 

Tema 11:

  • Varietats històriques: ... Posen en evidència que les llengües evolucionen i es modifiquen amb el pas dels anys.
  • Varietats socials: Estan en funció de l'edat, del gènere, el nivell social o cultural i la professió. Una persona de ciutat no parla com un a persona d'una zona rural; una persona jove no parlarà com una persona gran/adulta. Es fa servir el terme argot per referir-se al parlar privat de certs grups socials, que en una gran part resulta desconegut per a la resta de parlants. Sovint es redueix a un vocabulari específic i familiar, que no cal no confondre amb el vocabulari tècnic d'un ofici. En son exemples el llenguatge dels metges, el dels estudiants, el llenguatge juvenil o l'argot de la delinqüència.
  • Les varietats funcionals o estilístiques: .... Se solen dividir en dos grans grups:

Registres formals: propis de la llengua escrita o d'una comunicació oral, format pels següents registres: Ciéntificotècnic: Serveix per tractar d'alguna branca del coneixement de forma objectiva i impersonal.   Literari: Té un propòsit artístic: busca potenciar la bellesa i l'expressivitat del llenguatge mitjançant l'ús de recursos estilístics.       Estàndard: És una variant neutra de la llengua, és a dir, no exclusiva de cap grup social ni de cap zona dialectal. Fa servir paraules i construccions comunes a la majoria de parlants, de manera que assegura una bona comunicació entre tots els membres d'una comunitat lingüística.                                           Registres informals: Són més propis de situacions orals, com ara el tracte amb familiars, amics o companys, està dividit en dos grups:        col·loquial: Poc elaborat i espontani, es caracteritza per un vocabulari genèric, poc precís i per una sintaxi simple amb construccions inacabades o defectuoses. Posseeix una gran riquesa expressiva.       Vulgar: Fa servir paraules i expressions considerades ordinàries o malsonants. Sovint tracta de temes considerats tabú, com ara el sexe o les funcions fisiològiques.

 registres formals registres informals

 cientificotècnic/literari/estàndard

 col·loquial/vulgar

Entradas relacionadas: