Varietats històriques

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,93 KB

 Varietats col·lectives més importants

Varietats geogràfiques (dialectes

Són els parlars associats a les diferents col·lectivitats geogràfiques que integren una comunitat lingüística.Diferenciem 6 grans dialectes:

  • Bloc oriental

  • Bloc occidental


Varietats socials

Les varietats socials són els usos lingüístics associats als diferents grups socioculturals.Varietats històriques

La llengua, a banda de ser un sistema de recursos verbals de què disposem en el moment actual, és també una unitat històrica que, en el transcurs del temps, ha anat evolucionant d'acord amb les necessitats comunicatives de cada època.

A partir d'aquesta visió històrica, podem parlar de varietats històriques.Aquestes varietats només les podem conèixer a través de textos escrits.

Pel que fa a la llengua catalana, podem parlar de les varietats històrique següents:

  • Les varietats medievals : Ramón Llul

  • Les varietats de l'època moderna: Baró de Maldà.

  • Les varietats del Segle XIX : Jacint Verdaguer.La varietat estàndar:

S'ha configurat una supravarietat lingüística regulada per un codi ( gramàtica i diccionari) i promoguda per les institucions , principalment a través del sistema educatiu i dels mitjans de comunicació.Aquesta supravarietat s'anomena llengua estàndar.

La llengua estàndar té 4 funcions bàsiques:

  • Tota la comunitat lingüística accepta com a norma general i model de referència

  • Garanteix la intercomunicació.

  • És el model que crea la noció de llengua unitària i afavoreix la consciènica social d'unitat lingüística i la cohesió entre tots els parlants.

  • Proporciona la seguretat necessaria als usuaris.

L'estàndar de la llengua catalana es basa en la codificació lingüística establerta per Pompeu Fabra durant la primera meitat del Segle XX. Aquesta codificació es va elaborar sota els principis de modernitat, genuïtat i unitat.


L'estàndar és la varietat pròpia de la comunicació pública i es caracteritza per la correció gramatical i la selecció del lèxic més general i neutre.

Entradas relacionadas: