Varietats lingüístiques del català

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,94 KB

 

Varietats funcionalsDepen de la situació de comunicació en que es troba i de 4 factors:tema(generals i especialitzats), canal(escrit o oral), relació entre emissor i receptor (determina el grau de formalitat), intenció(proposit comunicatiu)Varietats informals Varietats adequades en un context on es doni una relació de confiança i franquesa registre col·loquial Comunicarse a la vidad quotidiana, varietat propia del tracte amb amics, coneguts..Te carácter oral i es dona en textos ineractius (converses), permet expressar subjectivitat, finalitat comunicació clara i directa de les idees.(tele, eh?, osigui) Registre familiar  Ambit mes intim, sovint varia de llar en llar. Us diminutius, sobrenoms, mots afectuosos, eufemismes..Registre vulgar Conte molts elements considerats inadequats, incorreccions fonetiques, gramaticals o lexiques o be insults i mots gruixuts en general. Varietats formals Situacions de comunicació en q hi ha unes determinades convencions compartes pels usuaris Registre estàndard Varietat propia de lambit academic, premsa, textos divulgatius humanística o científica, es pretén tranmestre info el mes funcional possible. Intenta ser neutra nomes ademt formes correctes i actua com a model lingüístic de referencia per a cada individu i per tota la comunitat.Llenguatges d'especialitat Ho fan servir col·lectius professionals. Terminologia precisa. Llenguatges associats a una professió concreta son propis de textos especific molt marcats per la tematica (textos juridis, medics..)Registre literari Poetic o retoric, te intencionalitat estetica que es basa en un grau d'elaboració artística superior al de la resta de varietats.Entradas relacionadas: