Varietats lingüístiques del català

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,8 KB

 
-Alguerès: arcaitzant a/e àtones> a (pare= par[a], nebot= n[a]bot), -r/l/d (porta= polta, vida= vira), arcaismes (blat= froment, llarg= llong), sard (punys= bulxos, llagosta= timbriqui).
- Aranès: dialecte de l'occità <llatí> nord-occità. Gascó> aranès, f llatina> h (festa= hèsta), no hi ha n intervocàlica (lluna= lua), r inicial+vocal de reforç (roda= arroda), articles> eth, era, es (els nois= es gotats), lèxic amb influència del francès i de castellà ( bomber= pompier, quadern (caier).

VARIETATS SOCIALS
-
D'edat (infants o joves), argom (grup social restringit (delinqüents, policies), activitats concretes (futbol...).

VARIETATS FUNCIONALS
- Informal (col·loquial, familiar, vulgar).
- Formal (estàndard, llenguatge especialitzat, literari).

Entradas relacionadas: