Varietats de la llengua

Enviado por Verónica y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,6 KB

 

Bilabial: els dos llavis, labiodental: llavi inferior i dents incisives, dentral: aprex de la llengua i cara interior de les dents incisives. Alveolar: llengua i alvèols, Palatal: llengua i paladar. Velar: llengua i vel del paladar. Oclusiu: obstrucció total de l'aire seguida d'una explosió, Fricatiu: deixant lliscar l'aire per una petita escletxa i fregant, Africat: dos períodes, un primer moment oclusiu seguit d'un moment fricatiu, Nasal: l'aire, surt per les cavitats nasal i oral, Lateral: l'aire surt pels costats laterals de la boca. Vibrant: l'aire s'interromp pel contacte entre l'àpex de la llengua i els alvèols.-La llengua és un sistema de signes orals, també la podem trobar escrita, serveix per comunicar-nos, Lingüistica estudia el llenguatge humà i ens descriu l'estructura i funcionament d'una llengua. Fonetica: estudia la pronunciació de les paraules, també la podem trobar escrita, serveix per comunicar-nos, Lingüistica estudia el llenguatge humà i ens descriu l'estructura i funcionament d'una llengua. Fonetica: estudia la pronunciació de les paraules, Fonologia: estudia el valor funcional dels sons funcionals d'una llengua, Morfologiaestudia les formes de les paraules i les classifica enles categories gramaticals. Sintaxi: estudia les relacionns entre els mots i els sintagmes dins de l'oració, Lexicologia: branca que estudia la formació de mots, d'origen, la relació de parentiu. Semantica: estudiae l significat dls mots, morfemes, frses fetes, locucions... Pragmatica: estudia la llengua en l'us, relacions entre interlcutors i el context. Sociolingüística: estudia les varietats dialectals la identitat dels grups scials... 8 SONS VCALICS: TANCADES I U, SEMITANCADES Eó OBERTES A MITJADA D, SEMIOBERTES 3C


El tirant és considera una novel·la moderna per ser una novel·la molt diversa i que tracta molts rtemes i tecniques molt diferents. Els eixos fonamentals son la guerra i l'amor. També hi trobem referencies, històriques reals i molta ironia, és una novel·la. Fonts: La historia del conde guillem de varoic està inspirada en un romanç anglès del S XII. La dedicatoria és un plagi dels 12 treballs dhercules denric de villera, martorell sinspira en la cronica de Ramón muntaner per caracteritzar tirant amb els trets agafats de roser de flor. Agafa fragments sencers de lordre de caballeries de Ramón llull. (Guillem de varoic) Lo somni li verveis dinspiració per al parlament del rei, escarriano en el cap 309. Utilitza batalles esdevingudes realent el 1453 constantinoble cau a mans dels turcs. Llengua: Es precisa i ens mostra un autor preocupar ler lestil. Moltes vegades trobem un detallisme extrem en alguns fragments (sobretot quan fa referència a protocols cavallerescos o estrategies militars). La llengua i lestil està adequat perfectament a tot dels episosdis que es narren i un to seriós quan fa referpencia a escares més humorístics o eròtics. Encarnació del cavaller perfecte.

Entradas relacionadas: