Vdaf

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,42 KB

 

mecanismes gramaticals de referencia:

pronominalització

el·lipsi

la determinació

l'us de demostratius

les relaciones entre temps verbals

mecanismes lèxics de referència

repetició idéntica

sinonimia

hiperonímia i hiponímia

els mots generals o proformes

families lèxiques y camps semàntics

relacions de contrast (antonims, relació de complementarietat, oposició relativa)

la relacio enciclopèdica o marc conceptual

Enric valor. Rondaller:

rondalles meravelles, de costums, i d'animals

novel·la, l'ambició d'Aleix (simbolitza els pobles i la natura com una mena de refugi contra la destrucció de les grans ciutats mintjançant l'estret contacte del protagonista amb la muntanya), la idea de l'emigrant.

Gramatic:

Millorem el llenguatge, curso medio de gramatica catalana, flexió verbal.

Mercè rodoreda:

3 etapas: anys d'aprenentatge, la maduresa, i la vellesa

primera etapa Aloma; segona etapa vint-i-dos contes, la plaça del diamant (equilibri perfecte por utilitzar una llegua viva y col·loquial y la normativa gramatical) y el carrer de les camèlies. tercera etapa: La meva cristina y el mirall trencat. Profund tractament piscologic: tematica basicament femenina, amb una dona com a protagonista y un estil narratiu poetic carregat de simbolismes

Rondalles: son narracions de transmissió oral y d'autoria anònima que presenten uns fets imaginaris. (estructura 5 parts.)

Entradas relacionadas: