Verb cantar en català

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,6 KB

 
T-7:SENTIT PROPI I FIGURAT: propi te un sol sentit. EX: remor1,f2,3soroll confús.... 1Entrada2abreviatura3definició. FIGURAT: més d'un sentit.EX: GALLINA:aquet nen es un gallina: figurat.CONJUNCIÓ VERBAL: escriure les formes possibles d'un verb.T-8:dialectes geografics: Bloc occidental: dialectes occidentals: dialecte nord-occidental, dialecte valencíà.Bloc oriental: dialectes septentrional, central, balear, alguerès.2L'ORACIÓ GRAMATICAL: subjecte: qui+verb.Predicat: que+fer.3La dièresi: gue: no sona la u, güe: sona la u.T9:MPDALITAT ENUNCIATIVA: expressa un fet EX: L'elena fa equitació al picador  mucicipal:pot ser afir o neg. Interrogativa: per preguntar, porta el signe ?. exhortativa: 2prohibició o 1mandat: 1Desa totes les aquestes coses al seu lloc: imperatiu: 2 NO deixis...: present subjuntiu. Exclamativa. EX: UI, quin mal que m'has fet !.

L'imperfet del subjuntiu: cantar: yo cantés,cantessis,cantés,cantéssim,cantéssiu,cantessin. Imperatiu: TU canta,canti cantem,canteu,cantin.Infinitiu: cantar, perdre.Gerundi: cantant,perdent.Participi: cantat,perdut.

Entradas relacionadas: