Verb fer

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,1 KB

 
VOCABULARI
cofoi: satisfet
barroer: inhabil
baladrejar: cridar esvalotant
totil: persona babaua, encantada
expelir:llançar amb força
DEFINICIONES
L'ablitació es un proces que atribueix funcions noves a un mon sense canviarlo de forma. Es tracta dun canvi de categoria gramatical.
El verb es una de les categories gramaticals existents.Predica que fa el subjecte, ens diu el seu estat, assenyala un proces i tambe situa en el temps de l'acció que es realitza.el verb es el nucli del sintagma verbal.
Les locucions son conjunts de dues o mes paraules que tenen un ordre determinat i que funcionen com un sol mot.
Les frases fetes que tenen una forma invariable i que no es poden interpretar com la suma de significats de cada un dels seus mots.
Els verb irregulars son aquells que tenen alguna alteracio respecte d'un verb model que fixa la conjugació. Aquesta alteració es pot trobar tant en l'arrel com en la terminació.

Entradas relacionadas: