Verb predicatiu

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,02 KB

 

1 ATRIBUT: és el nucli del predicat en oracions de predicat nominal amb verb copulatiu

 •  Oracions de predicat verbal: El verb te significat. Ex: Compra segells
 • Oracions de predicat nominal: El verb no te significat. Ex: En Joan és metge

ESTRUCTURA DE L'ATRIBUT:

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DE L'ATRIBUT:

 • Sintagma nominal determinat; el, la els, les.
 • " " indeterminat; ho
 • Quan es vol expressar èmfasi; en

2 COMPLEMENT PREDICATIU: Complementa a 2 elements de l'oració: el verb i un sintagma nominal.

ESTRUCTURA:

3 COMPLEMENTS CIRCUMSTANCIALS: Complementen el verb afegint circumstàncies de lloc, temps...

 • Lloc / Temps / Manera / Qualitat / Companyia / Instrument / Causa / Finalitat / Condició / Concessió

ESTRUCTURA:

 • Sintagma nominal / " preposicional / " adverbial / oració.

SUBTITUCIÓ PRONOMINAL:

 • Introdueix prepoció de; en
 • Prrecedit de qualsevol preposició; hi

4 ALTRES COMPLEMENTS:

 • Comp. Del nom: Ex: Camí de terra
 • Comp. De l'adjectiu: Ex: ple de gent
 • Comp. De l'adverbi: Ex: força

Entradas relacionadas: