Verb predicatiu

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,14 KB

 
1.Ecrit en el que es comenten els continguts,les conlcusions, o s'exposen les tesis defensades per l'autor/a d'una obra.Introducció,tema o tesis,contingut o estructura,tecniques estilístiques, conslusions generals i bibliografia a mes de l'opinió personal.
2.Amb verb haver-hi: hi ha pilotes a l'armari, verbs metereologics: plou molt al carrer, amb el pronom es/hom: allà es diuen moltes coses.
3. predicat de base verbal. format x 1 verb predicatiu y els complemnts basics : Jaume va començar a llegir. Predicat de base nominal introduit per 2 verb copulatiu i format x l'atribut: sergi no sembla un noi educat. Predicat de base mixta o composta te un predicat principal format per un verb predicatiu i un secundari format pel complement predicatiu: María va trobar el noi esgotat.
4. El verb estar-se quan equival a viure , habitar o residir permanentment en un lloc. Estaré a bareclona per dos mesos.
5. Neoligisem: paraules noves introduides  a la llengua amb regles propies per aportar significat referint-nos a aquesta nova realitat.
6, hi ha de forma: es crea una nova paraula a prtir d'una ja existent(dessuadora), de sentit: a una paraula existent se li atribueix un nou significat(xarxa), manlleu lingüístic: s'integra una paraula presa d'una altra(amateur).
7.Els pronoms febles son dependents del verb sense accent tonic i poden ser de refernecia personal o tenir valor adverbial.
8.Son accents grafics utilitzats per a diferenciar paraules que s'escriuen igual per tenen significat diferenti
estilisticoliterària.
6) Conclusions generals
: la persona que ressenya l'obra ha de destacar en aquest apartat una visió
panoràmica del contingut del llibre, és a dir, les resolucions fonamentals a les quals ha arribat arran de
l'estudi.
7) Bibliografia:
en aquesta secció hem d'inventariar la relació ordenada de llibres
normalment de manera
alfabètica d'acord amb el primer cognom de l'autor
que hem fet servir per a documentar i fonamentar la
nostra
recensió.
Els comentaris personals (judicis o valoracions personals, propostes ofertes, etc.) formen part
inevitable de les recensions. L'examen crític que avala les qualitats i els defectes d'un llibre,

Entradas relacionadas: