Verb predicatiu

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3 KB

 

Predicat Nominal: Predicat format per un verb atribut o copulatiu (ser, estar o semblar) i un complement atributiu.

Predicat Verbal: Predicat format per un verb predicatiu (treballar, créixer, queixar-se..) i els seus complements.

Verb transitius: Verbs que exigeixen un CD.

Verb transitius reflexius: Verbs que expressen una acció que recau en el mateix subjecte que la produeix.

Verb intransitius: Verbs que no portan CD. Acostuman a ser CRV.

Verbs atributius o copulatius: Verbs que exigeixen un Atribut.

Verbs pronominals: Porten un pronom (m'emporto, s'emporta, me'n vaig..)

CD determinat (aquest, aquesta..):   el, la, els, les, -lo.

CD indefinit (quantificat tres, molts, alguns..):  en, -ne, 'n

CD neutre (això, allò):  ho

CI singular:  li, hi

CI plural:  els, -los, 'ls

CRV o CC (de):  en, -ne, 'n

CRV o CC (a, en, amb, per..):  hi

Atribut:  ho, en, -ne

Predicatiu:  hi

Predicatiu (fer-se, dir-se, nomenar o elegir):  en, -ne, 'n

Entradas relacionadas: