Verb predicatiu

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,45 KB

 

CD: objecte(persona, animal, cosa) sobre el qual recau l'acció d'un verb transitiu. CI: Persona o animal als quals va destinada l'acció del verb o el CD. CRV: Element exigit per un verb que regeix una preposició( adonar-se de, transformar-se en [granota]). C.ATR: Característica que s'atribueix al subjecte per mitjà dels verbs ser estar o semblar en oracions de predicat nominal[Aquesta persona es molt intrigant]. C.PRED: Característica que es percep o s'observa en el subjecte o en el CD en oracions de predicat verbal.[El noi se sentia rebutjat] CC: Circumstància en que s'esdevé l'acció que expressa el verb: el lloc, el temps, la manera, l'instrument, la companyia, etc. [A les dotze el van veure al carrer]. C.AG: Ésser que realitza l'acció en les oracions passives. [El dinar era servit per professionals]. COM SUBSTITUIR:

CD determinat per un article o un demostratiu: el, la, els, les.[Aquest disc no el tinc]

CD indefinit (sense determinant) o quantificat: en, -ne. [Compra'n un quilo]

CD neutre (això, allò) o una oració substantiva: ho [Ho saps]

CI en singular: li, hi. [Torna-li aquests apunts]

CI en plural: els. [Telefona'ls i els dius això]

CRV o CC introduïts per la preposició de: en, -ne. [Jo ja en torno]

CRV o CC introduïts per una preposició diferent: hi. [ Hi pensaras]

Atribut (amb ser, estar o semblar): ho. [Aquest abric no ho és tant, d'abrigat]

Atribut de caràcter intensiu: en, -ne. [Ui si n'estava!]

Predicatiu: hi. [Sempre hi va molt]

Predicatiu dels verbs fer-se i dir-se: en, -ne. [Aquest noi també se'n diu]

Li+el: Dona-l'hi/Li+la: Porta-la-hi/ Li+els: Torna'ls-hi/ Li+les: Demana-les-hi.

Entradas relacionadas: