Verb tossir

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,61 KB

 

jeure, néixer, treure: lexema àton s'ecriu a

collir, cosir, escopir, sortir i tossir la o del lexema en un quan el lexema es tònic.

Coordinades copulatives (i, ni), disjuntives (o, obé, si no), distributives (ara...Ara, no salament...Sinó..., qui...Qui...,  l'un...L'altre..., bé sigui...Bé sigui...), adversatives (però, sinó, ara bé, tanmateix, amb tot, així i tot, no obstant, en vanci, a pesar d'aixo), consecutives (per tant, doncs, així que, demanera que, per consegüent)

Especificativa, sin comas. Explicativa, con comas.

Adverbials temps(abans que, sempre que, quan, mentre, ara que, cada vegada que, després de, després que, des que, aixi que, fins que...), manera (com, com si, tal com, segons..), lloc (on, alla on, arreu on, per on, fins on,...), condicionals (si, en cas que, posat que, mentre, mentre que, tret que...), causals ( perque, ja que, per tal com, com que, ates que...)

Entradas relacionadas: