Verbs primera conjugació

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,13 KB

 
Per a expresar el temps, la persona, el nombre i el mode, el verb varia de forma Persona; pot ser 1ª 2ª o 3ª. Temps; Present, futur o preterit Mode; Pot presentarse en temps real, indicatiu, en desig o posiblitat, subjuntiu, o com a ordre, imperatiu.
Les formes no personals dels verbs son infinitiu participi i gerundi. Primera conj; Verbs que acaben en -ar; Segona conjugació verbs que acaben en -er o -re, Tercera conjugació. verbs que acaben en -ir. Els verbs incoatius tenen unes desinecies especials, -eix. .Isc ix. La dieresis es coloca, damunt de les vocals i u, per a marcar la pronuciacio; güe, güi, qüe i qüi, y per a indicar que no hiha diftong; hiperonims i els hiponims; un hiperomim es un mot que te un sentit mes generic. Un hiponim es un altre mot de significan semblant, pero amb un sentit mes particular.

Entradas relacionadas: