Verbs copulatius i predicatius

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,48 KB

 
La prep: classe gramatical la funció de la qual és relaiconar un element sintàctic amb el seu comp. Són invariables El predicat: és el component de l'oració que informa sobre el subjecte. El CC: Afegeixen, tal i com el nom indica una ciscumstància a l'acció verbal. Verbs copulatius: El verb no informa, no predica amb relació al subj. Verbs predicatius: informen, prediquen sobre el subjecte, posen de manifest l'acció. Transitius: Necessiten o admeten un CD el kual és una extensió verbal. Intransitiu: No admeten CD

socialització: condició necessària tan x aprendre la manera de subsistir. Fet comunicatiu: neix de la necesitat de relació social k tenen els individus k viuen associats. ús lingüístic: conjunt de manifestacions verbals o rals i escrites k s'emeten en una comunitat. Sociolingüistes: estudi de l'us de les llengües en el seu medi o context. Variació lin: segons l'us els individus o grups: geogràfikes històrikes o socials. Segons reg. Formal (literari administratiu estadar) informal) colokial vulgar argota).

Entradas relacionadas: