Verbs amb dieresi

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,11 KB

 


P/B, T/D, C/G: Al final de vocal tònica o diftong tònic.Excepcions: mots acabats en b, d i g. Darrere de vocal àtona o consonant (p/b,t/d,c/g). Excepcions: mots; ànec, espàrrec, fàstic, faréstec, mànec, préssec, recàrrec, rònec,tràfec, xàfec. Primera persona del present indicatiu dalguns verbs; aprenc. Tots els gerundis acaben en t. Hi ha substantius acabats en ant, ent, i daltres acabats en and, end.

Entradas relacionadas: