Verbs incoactius

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,62 KB

 
Fonètica: 1-Distinció entre a/e i o/u àtones: taulada i pontet es pronuncien diferent de teulada i puntet. 2-Les e tancades del llatí vulgar es pronuncien tancades: net, fred, ceba, pera, cabells. 3-[s] intervocàlica o final es realitza precedida de [j], d'acord amb la grafia coix [kójS] morfosintaxi: 4-Conservació de la n etimològica en el plural d'alguns noms plans acabats en -e: homèns, margèns. 5-Formes Plenes dels pronoms febles: me, te, se. La meua xiqueta me demana quants ne volem. 6-Desinències del present de subjuntiu amb [e] o [a], amb variants: cante, cantes, cante. 7-Verbs inocatius amb i: servisc, servisca, servix. Lexic i semantica 8-Mots característics: melic, arena, espill, corder, xiquet/a. Paraula pública: 3 paragrafs, bona expressió i vocabulari. Reflexió sobre el discurs polític que ha introduit la democràcia. Actualment pretén moure les masses.

Entradas relacionadas: