Verbs preposicionals

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,1 KB

 
  • antònims pròpiament dits: existeix una gradació entre els termes, es poden introduir paraules que matisin l'oposició (exemples: gran - petit, perquè es pot dir mitjà)
  • complementaris: l'afirmació d'un implica la negació d'un altre (exemples:mort - viu)
  • recíprocs: l'existència d'un implica la de l'altre (exemples: comprar - vendre)

a cremadent: De pressa

Desfici: Agitació deguda a una cosa que despacienta fortament.

bescrambrilla: joc de cartes

Verbs, Personals (tenen persona) Impersonals (Verb haver i meterologics) Atributius (Tenen atribut) Transitius(Necesiten CD) Intransitius (no necesiten CD)Preposicionals (necesiten prep.)

encenall: Trosset prim de fusta que salta quan es treballa amb fusta.

nouera: Noguera

manyà: Serraller

cepat: Robust

dic: Construcció per deixar en sec una nau

calafat: persona que te ofici de construir i reparar embarcacions

car: perque

aixopluc: lloc on posarse quan plou

capitell: part superior duna columna

atzur: color blau celeste

tedi: avorriemnt

marcir: pansir

turo: elevació del terreny

Exposició Oral Preparació: Determinar el tema, recolllir info, seleccionar info i planificar exposició. Aspectes a tenir en compte:Parlar clar, ajustar el volum de veu, explicar bé, seguir un gui, cura dels gestos,mirar sempre al public, respectar el temps.

Entradas relacionadas: