Verbs regulars i irregulars en València

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,33 KB

 
Els textos instructius serveixen per donar alguna ordre, consells, informació..
Característiques lingüistiques: els verbs tenen k estar en imperatiu, i en subjuntiu nomes les prohibicion o coses negatives.
El lèxic te k ser precís i exacte
No te que haver-hi adjectius qualificatius innecessaris.
El text te k tenir títols i subtituls k classifiquin i ordenin el text.
El text te k tenir imatges .Els paragrafs curts. Expresant la manera amb imperatius (repetint)..Expresant la finalitat.
ELS verbs irregulars presentan canvis ortogràfics
Els verbs regulars mantenen el mateix lexema
El lexema es manté igual en tots el temps dels verbs regulars
La derivació es quan creas una paraula per mitja d'una altre.
lexema es la part invariable de la paraula,poden ser substantius, abjectius, verbs i adverbis obtenim els lexemes.
afixos son elements que afegim al lexema segons la possició poden ser sufixos (si van derrere del lexema) o prefixos (si van al davant)
Morfemes Gramaticals son afegits al lexema i els sufixos de cada mot.

Entradas relacionadas: